Lovpligtige oplysninger

top_006
Lovpligtige oplysninger

RUBINSTEIN LAW er beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet.

RUBINSTEIN LAW er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos forsikringsselskabet SPECIAL RISK.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om blandt andet god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.
Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. Læs mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
På Advokatnævnets hjemmeside kan du læse mere om blandt andet god advokatskik og klageadgang.
Advokatsamfundets adresse er: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.